skip to Main Content

nlc lysekil

Medflyttarservice.se är ett treårigt EU-projekt med sikte på att bli en permanent samarbetsform inom HR. Projektet drivs i av Näringslivscentrum i Lysekil. Det är en ideell förening som drivs av direktanslutna företag, Företagarna i Lysekil och Lysekils Kommun sedan 2003.

Så här kom projektet till

HR-grupp bildas

Torkel Thornadtsson, som var styrelsemedlem från Preem AB, tog i början av 2016 initiativ till en HR-grupp som ett samarbetsprojekt inom NLC Lysekil. Denna HR-grupp skulle bidra till företagens kompetensförsörjning genom att vara ett samarbetsnätverk. Diskussionen om detta pågick hela 2016 och bit in på 2017.
Som ett resultat av detta startade ett projekt som döptes till medflyttarservice.se där namnet också beskriver projektets arbete och mål.

Beslut togs sedan på att medflyttarservice.se skulle finansieras med medlemsavgifter från företag som ansluter sig till projektet. Ansökan skulle göras till Leader/EU om stöd för projektet. Det gjordes och i maj 2017 formulerades en Leaderansökan.

Vid denna tidpunkt har även beslut och kontakter tagits som gör att det geografiska arbetsområdet är Munkedals, Sotenäs och Lysekils kommun. Sedan har företag från dessa områden rekryterats in som medlemmar i projektet.

Projektstöd och start

Utveckling av projektet medflyttarservice.se fortgick under hela 2017 tillsammans med medlemmarna. I januari 2018 kom det slutliga beslutet om projektstöd från Jordbruksverket. Efter detta bildades omedelbart en projektgrupp, som fullföljde en väl förberedd anställningsprocess. Och det leder till anställning av Agneta Lindgren som projektledare 1 februari 2018. Sedan dess är vi igång!

/Bakgrunden har beskrivits av Ulf Bertilsson, ordförande i NLC.

 

 

Back To Top