skip to Main Content

nlc lysekil

Medflyttarservice.se är ett treårigt EU-projekt med sikte på att bli en permanent samarbetsform inom HR. Projektet drivs inom / av Näringslivscentrum i Lysekil, NLC, en ideell förening som drivs av direktanslutna företag, Företagarna i Lysekil och Lysekils Kommun sedan 2003.

Så här kom projektet till

HR-grupp bildas

Torkel Thornadtsson, som var styrelsemedlem från Preem AB, tog i början av 2016 initiativ till en HR-grupp som ett samarbetsprojekt inom NLC Lysekil. Denna HR-grupp skulle bidra till företagens kompetensförsörjning genom att vara ett samarbetsnätverk. Diskussionen om detta pågick hela 2016 och bit in på 2017.
Detta resulterade i ett projekt som döptes till medflyttarservice.se där namnet också beskriver projektets arbete och mål.

Beslut togs på att medflyttarservice.se skulle finansieras med medlemsavgifter från företag som ansluter sig till projektet och att ansökan skulle göras till Leader/EU om stöd för projektet. Det gjordes och i maj 2017 formulerades en Leaderansökan.

Vid denna tidpunkt har även beslut och kontakter tagits som gör att det geografiska arbetsområdet är Munkedals, Sotenäs och Lysekils kommun och att företag från dessa områden rekryteras in som medlemmar i projektet.

Projektstöd och start

Utveckling av projektet medflyttarservice.se fortgick under hela 2017 tillsammans med medlemmarna och i januari 2018 kom det slutliga beslutet om projektstöd från Jordbruksverket. Det bildades omedelbart en projektgrupp, som fullföljde en väl förberedd anställningsprocess, och det leder till anställning av Agneta Lindgren som projektledare 1 februari 2018 och sedan dess är vi igång!

/Bakgrunden har beskrivits av Ulf Bertilsson, ordförande i NLC.

 

 

Back To Top