skip to Main Content

Vad vi gör

När våra medlemsföretag rekryterar en nyckelperson, eller redan har en nyckelperson anställd, kan de välja att använda medflyttarservice till medflyttande. Det handlar främst om att vara ett stöd i att hitta ett arbete i regionen, men kan även handla om att stötta i andra situationer som kan vara viktiga och avgörande i en förändring av livssituation. Det kan till exempel vara frågor om skola, omsorg, boende, fritid med mera.

Ett medlemsskap i medflyttarservice handlar om ett samarbete mellan medlemsföretagen. Ibland är det ditt företag som behöver hjälp i rekryteringsprocessen med medflyttarfrågan och en annan gång kan ditt företag bidra till en lyckad lösning hos ett annat medlemsföretag.

Vilka vi är

Agneta Lindgren, projektledare på medflyttarservice.se, arbetar på uppdrag av medlemsföretagen och tätt ihop med projektgruppen och andra nätverk. Projektgruppen består av representanter från medlemsföretagen. Gruppen har en gemensam uppgift att hitta bra och attraktiva lösningar för medflyttare. Du kan läsa mer om Agneta längre ner på sidan.

Vår betydelse

Medflyttarservice kan vara avgörande i din rekryteringsprocess. Att byta livsmiljö till ny region är ett stort beslut och många saker skall falla på plats, som till exempel boende, skola, omsorg, fritidsaktiviteter och inte minst arbete till medflyttande.

För våra medlemsföretag kan medflyttarservice vara avgörande i rekryteringsprocessen. Denna service kan vara nyckeln till att familjen/paret kan flytta och därmed att medlemsföretaget får den nya medarbetare man behöver. Därför är det viktigt för oss att hjälpa den medflyttande till arbete.

Medlemsföretagen kan även välja att använda medflyttarservice till redan tillsvidareanställd, som är i jämförbar situation med medflyttande, för att stanna i arbete.

Agneta Lindgren Medflyttarservice

Projektledare

Agneta Lindgren

Tel:  +46 (0)72-733 13 43

E-post: agneta@medflyttarservice.se

Äntligen har jag fått möjligheten att flytta till Bohuslän på heltid! Jag får också möjligheten att arbeta med det jag trivs bäst med och drivs av. Det är att arbeta med människor, företag och organisationer i förändring, utveckling och omställning. Detta har jag stor erfarenhet av och då främst genom olika ledningsuppdrag i snart 30 år, men också tack vare engagemang inom idrott och friluftsliv.

Jag är i grunden utbildad idrottspedagog och beteendevetare och har bland annat en utbildning till coach. Jag ser fram emot det fortsatta arbetet som projektledare för Medflyttarservice i fantastisk livsmiljö.

Ulf Bertilsson NLC Lysekil

Ordförande i NLC Lysekil

Ulf Bertilsson

Tel:  +46 (0)70-560 45 61

E-post: ulf@nlclysekil.se

Näringslivscentrum Lysekil (NLC) är organisationen som driver projektet Medflyttarservice. NLC, som är en ideell förening, drivs av Företagarna i Lysekil, Lysekils kommun och direktanslutna företag sedan 2003.

Back To Top