skip to Main Content

Medflyttarservice är ett samarbetsprojekt mellan privata och offentliga arbetsgivare. Som företag väljer man att bli medlem i medflyttarservice och ett avtal tecknas. Beroende på storlek på företaget, så finns det ett avtal för små-, medel- eller stora företag. I avtalet ingår ett antal uppdrag för medflyttare, som medlemsföretaget kan använda. Det är helt ok att avropa fler uppdrag till ett fast pris, utöver de som ingår i medlemskapet.

Medlemsföretagen har representanter in i projektgruppen, som är beslutande för projekt medflyttarservice, vilket innebär att samarbetet och påverkansgraden för företagen in i projektet är stor. I detta samarbete skapas också mycket erfarenhetsutbyte i andra frågor som rör kompetens, rekrytering och HR-frågor i företagens verksamheter.

Medflyttarservice arbetsfält

Våra medlemmars intressen och behov ligger till grund för vår verksamhet, där samarbete, kunskap och erfarenhetsutbyte är nyckelord i frågor som rör kompetens och rekrytering.

Ett medlemsskap i medflyttarservice.se handlar om ett samarbete. Ibland är det ditt företag som behöver stöttning i rekryteringsprocessen när det gäller medflyttarfrågan och en annan gång kan du själv bidra med tips och råd till ett annat medlemsföretag.

Vi har kännedom om vilka personer som är på väg att flytta hit och vilken profil de har. Det gör att vi kan bidra till matchning av kompetens och erfarenhet hos personerna, vilket kan göra rekryteringsprocessen mer effektiv och attraktiv för alla inblandade.

Vårt nätverk skapar förutsättningar för att träffas och utbyta erfarenheter i kompetens- och rekryteringsfrågor. Vi ser också stora möjligheter till ytterligare synergier tack vare samarbetet mellan medlemsföretagen. Vi ser det som en naturlig del att vara delaktiga och bollplank även i andra HR-frågor.

Ett sätt att säkra kompetensen

Medflyttarservice kan vara avgörande i din rekryteringsprocess. Att byta livsmiljö till ny region är ett stort beslut och många saker skall falla på plats, som till exempel boende, skola, omsorg, fritidsaktiviteter och inte minst arbete till medflyttande. Att erbjuda medflyttarservice i rekryteringsprocessen, i annons, i processen som helhet och kanske främst i slutfasen, kan vara nyckeln till att personen tar steget till att tacka ja till anställning hos er.

Företaget kan även välja att använda medflyttarservice till redan tillsvidareanställd, som är i jämförbar situation med medflyttande, för att stanna i arbete.

Medflyttarservice är en flexibel och möjlighetsorienterad organisation som arbetar på medlemsföretagens uppdrag. Det innebär att våra tjänster kan se lite olika ut i olika uppdrag och samarbeten med medlemsföretagen.

Ladda ner vår folder med mer information om vad det innebär att vara ett medlemsföretag.

Intresserad av att bli medlemföretag?

Vill din organisation bli medlem i medflyttarservice.se, eller veta mer om medlemskap så kontakta oss, så berättar vi mer om vad det innebär!

     

    Back To Top