skip to Main Content
  • Medflyttarservice.se arbetar i det geografiska området Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner
  • Vi arbetar med att hjälpa våra kommuner och medlemsföretag i deras arbete med kompetensförsörjning
  • Det finns ett omfattande näringsliv i området med ca 2 000 företag per kommun

Vår del av Bohuslän har ett blandat näringsliv där den absolut största arbetsgivaren är industrin. Inom denna näringsgren finns bland annat livsmedelsindustri med ett antal kända företag och varumärken. Vi har Preem som med sitt raffinaderi är en av de största arbetsgivarna i vårt område och en större pappersindustri. Det finns många teknikföretag och ett av de mest kända är Husqvarna.

Andra stora näringar

Vi har en stor besöksnäring med de olika typer av företag och arbetsmöjligheter som det ger. Byggsektorn är också en viktig del av vårt näringsliv. Byggbranschen har ett stort antal mindre företag som har stor efterfrågan året runt men speciellt vår- och sommartid tack vare alla delårsboende som finns i våra kustkommuner. Området präglas främst av småföretagande med 2 – 10 anställda men här finns också stora arbetsplatser med upp till 700 anställda. Handeln är viktig för sysselsättningen och ger oss en god service året runt. Dels har vi en nära handel där du kan köpa det mesta av det som hör vardagen till, vilket uppskattas av invånarna, dels har vi nära till större handelsplatser som Torp vid Uddevalla med bland annat ett IKEA-varuhus.

Vård- och skolsektorerna

I vår region har vi en väl utbyggd vårdsektor med både privata och offentliga arbetsgivare. Du kan välja mellan ett flertal vårdcentraler och tandläkarkliniker. Vi har ett lokalt sjukhus med en del specialiteter och det är inte långt till större länssjukhus. Vi är stolta över våra skolor där det finns allt från förskola till gymnasium av bra kvalité. Vi har gymnasieutbildningar inom den marina sektorn såsom Marina naturbruksprogrammet och Marinbiologisk spetsutbildning med riksintag och de möjligheter till arbeten som det ger. I Lysekil är hela tre universitet etablerade med institutioner för utbildning och forskning inom det marina området och strax utanför Medflyttarservice område finns Högskolan Väst.

Sist men inte minst – livsmiljön

Vi berättar gärna om den fantastiska livsmiljö som vår del av Bohuslän erbjuder. Hör av dig till oss.
Allt detta vill vi därför sammanfatta med följande lilla enkla mening:

Att leva i vår region gör ditt livspussel så mycket enklare.

 

Vidare läsning

Back To Top