skip to Main Content

preem lysekil

Bransch/branscher

Energi

Antal anställda

Totalt cirka 1.500 anställda. I Lysekil cirka 700.

Anställningsort och yrkesroller

Lysekil.

  • Ingenjörer. Till exempel: Produktionsplanerare, Värdestyrare, Utvecklingsingenjörer, Arbetsmiljöingenjörer, Miljöingenjörer, Labbingenjörer, MT-ingenjörer, Processingenjörer, Processtyrningsingenjörer med flera
  • Operatörer
  • Tekniker

Företaget grundat

Företaget grundat: 1996
Företaget etablerat i Lysekil sedan: 1975

Beskrivning

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år.

Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och Norge. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 500 anställda varav 950 arbetar vid raffinaderierna. För helåret 2017 var Preems omsättning drygt 69 miljarder SEK.

På Preem ser vi mångfald och inkludering som en förutsättning för en hållbar utveckling och att varje medarbetare genom sin unika bakgrund, kompetens, personlighet och erfarenhet bidrar till vår högt ställda vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att våra värderingar stämmer överens med dina. Läs mer om Preems vision, värderingar och en karriär på Preem här.

preem lysekil

Back To Top