skip to Main Content

Munkedals kommun

Bransch/branscher

Offentlig och kommunal välfärdsverksamhet

Antal anställda

1020 anställda

Ort

Skolor, förskolor och äldreboenden finns i orterna Munkedal, Hedekas, Dingle, Hällevadsholm
(den ort/er som i projektet kommer att vara anställningsorter)

Yrkesgrupper i organisationen

  • Undersköterskor, habiliteringspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, elevassistenter, barnskötare, lokalvårdare, fastighetstekniker (totalt ca 500 anställda)
  • Specialpedagoger, kuratorer, psykolog, skolsköterskor, förskolelärare, lärare ( låg- och mellanstadiet, högstadiet, komvux) (ca 350 st)
  • Tjänstemän ca 150; T ex administratörer, handläggare, verksamhetsutvecklare, socialsekreterare, ekonomer, HR-specialister, chefer, biståndsbedömare, nämndsekreterare, bygglovshandläggare, utvecklare, bibliotekarier.

Beskrivning

Munkedals kommuns samlade förvaltning är indelad i fyra sektorer. Kommunledningsstab, Sektor Barn och utbildning, Sektor Omsorg och Sektor Samhällsbyggnad. Dessa arbetar gentemot de två nämnderna kommunstyrelsen respektive byggnadsnämnden. I nämnderna sitter de förtroendevalda politiker som beslutar om mål medan personalen bereder ärenden och utför arbeten. Politikerna har det yttersta ansvaret för styrningen av den kommunala verksamheten.

Kommunfakta

I Munkedals kommun finner man vacker och omväxlande natur, ett välmående näringsliv med stor potential, bra skolor på grund- och gymnasialnivå, vuxenutbildning, äldreomsorg med underbar personal, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med organisationen, föreningar, företagare, och alla våra fantastiska invånare utgör grunden för vad som gör vår kommun till det den är. Tillsammans är vi Munkedals kommun!

Läge

Munkedals läge mitt i Bohuslän innebär att avståndet från Svinesund, vid norska gränsen (80 km), är ungefär lika långt som från Göteborg (95 km). Från Uddevalla till centralorten Munkedal är det cirka 25 km.

Yta och bebyggelse

Landarealen är 635 km² vilket ger Munkedal en tredjeplats i storlek i landskapet efter Tanum och Uddevalla.
Bebyggelsen är ganska jämnt fördelad mellan tätorter och landsbygd. Av kommunens ca 10 400 invånare bor ungefär hälften i någon av tätorterna Munkedal, Dingle, Hällevadsholm och Hedekas.

Tätorter och kommunikationer

Centralort är Munkedal, som erbjuder ett rikt och varierat utbud av service och varor. De tre största tätorterna Munkedal, Dingle och Hällevadsholm har alla goda kommunikationsmöjligheter genom närhet till Europaväg 6 och järnvägen Bohusbanan, vilka tillsammans bildar stommen i ett väl utbyggt trafiksystem, både för person- och godstransporter.

Fritid

Munkedal erbjuder goda möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter. I kommunen finns mer än 120 st föreningar som har ett stort och varierat utbud av aktivitetsmöjligheter.

Förutom anläggningar och verksamhet av traditionellt slag i idrottshallar och ishall, på golfbana, fotbollsplaner, elljusspår, ridverksamhet och brukshundsklubb etc. finns i Munkedal också unika attraktioner såsom laxfiske i Örekilsälven, kanotleden Flottarleden, museijärnväg med ånglok mm.

Landskapstyper

I kommunen finns många olika landskapstyper representerade, alltifrån det typiskt Bohuslänska med dramatiskt uppskjutande berg ur bördiga slätter, som vid Bärfendal, till ”fjällnatur” och hedlandskap på Kynnefjäll i de nordligaste delarna. Längst i söder når kommunen havet och de inre delarna av Gullmarsfjorden, den enda riktiga fjorden längst hela kusten.

Back To Top