skip to Main Content

Lysekils kommun

Bransch/branscher

Kommun med verksamheter inom barnomsorg, skola, kultur, omsorg, trafik och gata, näringsliv, turism och integration.

Antal anställda

1 300 medarbetare fördelat på cirka 100 yrkesgrupper. Exempel på yrkesgrupper är pedagoger, elevassistenter, psykologer, undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster, ingenjörer, arkitekter, IT-tekniker, ekonomer och personalutvecklare.

Beskrivning

Det är många pusselbitar som krävs i vårt gemensamma samhälle och Lysekils kommun bedriver en bred verksamhet.

Lysekils kommun är grundskola, bygglov, vatten och avlopp, avfallshantering, skolmat, hemtjänst, gymnasium, småbåtshamnar, bostäder, äldreboende, fotbollsplaner och bibliotek. Lysekils kommun är också en kram på förskolan, rena gator, blommande tulpaner och den som kommer när man trycker på trygghetslarmet.

Att arbeta för Lysekils kommun innebär att man gör skillnad i människors vardag och använder sin kunskap för att bidra till samhällsutveckling. Det innebär också att man får arbeta i en av Bohusläns vackra kustkommuner och njuta av en fantastisk livskvalitet.

Så är vi som arbetsgivare/detta erbjuder vi våra anställda

…..

 

Vision Lysekil 2030

”Lysekil är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar.”

 

Back To Top