skip to Main Content

LEVA i Lysekil AB

Bransch/branscher

Elhandel, Elnät, Vatten & Avlopp, Gata & Park/Entreprenad, Fjärrvärme, Vindkraft, Solenergi

Antal anställda

100 anställda och växande

Ort

Lysekils kommun

Företaget grundat

2008

Yrkesgrupper i organisationen

VA-ingenjörer, Rörläggare, Automationselektriker, Drifttekniker, Distributionselektriker Beredare, GIS-ingenjör IT-tekniker/ingenjör, Trädgårdsanläggare, Administrativ personal, Kundtjänst, Fastighetstekniker

Beskrivning

LEVA i Lysekil AB ansvarar för att elnät, vatten, avlopp och fjärrvärme fungerar i Lysekil. Dessutom driver vi de två vindkraftverken vid Humlekärr och underhåller kommunens gator och parker på uppdrag av Lysekils kommun. Vi har även egen elhandel och kan erbjuda solcellspaket.

I LEVAs uppdrag ingår även att underhålla kommunens alla gator och cykelvägar samt sköta om kommunens parker, och inte minst då den vackra stadsparken i Lysekil. Dessutom ser vi till att alla kommunala lekplatser och bollplaner hålls fräscha. Bland mycket annat.

LEVA är med andra ord ett bolag med mycket bred verksamhet. Det ser vi som en fördel. Det gör att vi kan hitta synergier och vara kostnadseffektiva, både gentemot mot våra kunder och vår ägare.

Vår verksamhet står för en mycket stor del av de nyttigheter Lysekilsborna behöver i vardagen. Därför är det självklart för oss att sätta kunden i fokus och att vara ett tillgängligt bolag. Enkelhet är ett ledord i vår verksamhet.

LEVA är ett dotterbolag till Lysekils Stadshus AB, som ägs av Lysekils kommun. Vi jobbar nära vår ägare, och vi vill också bidra till att Lysekil utvecklas och stärks.

LEVA har idag 100 anställda och omsätter omkring 160 Mkr. Vårt huvudkontor med bland annat kundtjänst, planering och administration finns i Gåseberg i Brastad, i Lysekils kommun. Där har vi centralen för fjärrövervakning över vårt högspänningsnät, där vi kan fjärrstyra elen vid eventuella avbrott. Vi har även ett lokalkontor på Kungsgatan i Lysekil.

Back To Top