skip to Main Content

Aleris Logotype

Företagsnamn

Aleris Närsjukhus Lysekil ingår i företaget Aleris Närsjukhus Lysekil
i Västra Götaland AB

Bransch/branscher

Vård och omsorg

Antal anställda

Totalt i företaget ca 70. I Lysekil är vi 17 medarbetare.praktikertjänst Väst

Placeringsort och yrkesroller hos oss

Lysekil (Strömstad och Bäckefors)

 • Sjuksköterskor
 • undersköterskor
 • läkare
 • logopeder
 • lokalvårdare
 • ekonomisk controller
 • ekonomiassistent
 • verksamhetschefer
 • VD.

Till nystartad verksamhet i Dalsland (Rehabpraktiken) 2018 har vi även anställt fysioterapeut och arbetsterapeut.

Företaget grundat

Verksamheten startades 7 april 2015 på samtliga orter.

Beskrivning

Aleris Närsjukhus Lysekil bedriver genom avtal med Västra Götalandsregionen öppen somatisk specialistvård och radiologi på närsjukhusen i Lysekil, Strömstad i norra Bohuslän samt i Bäckefors i Dalsland. Verksamheten är i första hand avsedd för invånare i närområdena men är också öppen för övriga invånare i övriga delar av Västra Götalandsregionen och landet i övrigt då patienten har rätt till fritt vårdval i hela landet. Detta gäller även röntgen.

Specialistmottagningar hos oss:

 • Barn- och ungdomsmedicin
 • Gynekologi
 • Kardiologi
 • Diabetes
 • Ögon
 • ÖNH (Öron- näsa- hals)
 • Logopedi
 • Röntgen
 • Ljusbehandling ( ljusbehandling och badbehandling för hudsjukdomar)

Till oss kan man komma via remiss, antingen från vårdcentral, optiker eller annan specialistvård. Man kan även skriva en egenremiss, elektroniskt via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via blankett som finns på vår hemsida www.narsjukhusvast.se. Det går också bra att ringa till respektive mottagning. Remissen bedöms av specialistläkare avseende prioritering samt rätt vårdnivå.

Det är endast till ljusbehandlingen som vi inte tar emot egenremisser. Där utförs endast behandlingar och de ska vara ordinerade av hudläkare.

Om koncernen Aleris Närsjukhus

Aleris Närsjukhus är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. Affärsmodellen är unik med 2 000 aktieägare som är verksamhetsansvariga runt om i landet. Aktieägarna är tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, läkare, sjukgymnaster, psykoanalytiker/terapeuter, psykologer, sjuksköterskor, barnmorskor, logopeder, arbetsterapeuter, socionomer, kiropraktorer och dietister. Omsättningen är cirka 9,7 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 8 780. Inom koncernen ingår femton dotterbolag som står för cirka 17 procent av omsättningen.

Back To Top