skip to Main Content

Vi hjälper medflyttare till nytt arbete
i ny livsmiljö.

Våra medlemsföretag finns i Lysekils, Sotenäs
och Munkedals kommuner. Välkomna till Bohuslän!

Våra medlemsföretag

Medflyttarservice huvudsakliga uppgift är att hjälpa medflyttare i rekryteringsprocessen. Medflyttarservice är ett samarbetsprojekt mellan privata och offentliga arbetsgivare inom det geografiska området Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner. Våra medlemsföretags intressen och behov ligger till grund för verksamheten, där samarbete, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring rekrytering och kompetens är nyckelfrågor.

Vill du bli ett medlemsföretag? Eller är du en Medflyttare? Kontakta projektledare Agneta Lindgren tfn +46 (0)72-733 13 43, agneta@medflyttarservice.se

Är du medflyttare?

Vi ser rekrytering i ett stort perspektiv där inte bara personen som får arbete hos något av våra medlemsföretag är viktig, utan även dennes medflyttande. I ambitionen att även medflyttare skall ha arbete, använder vi vårt nätverk av medlemsföretag och andra kontakter.

Back To Top